Trung tâm siêu thị, dịch vụ và giải trí Phong Phú Plaza

Công ty Cổ phần Sông Đà – Thăng Long là đơn vị Tổng thầu thiết kế – cung ứng vật tư thiết bị xây dựng “EPC”.

Tổng giá trị: 121.000.000.000 VNĐ (Một trăm hai mươi mốt tỷ đồng).
 


Similar Posts