|

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN USILK CITY TRONG THÁNG 10/2012

1. Kết quả thực hiện xây dựng tại dự án Usilk City tính đến hết ngày 30/10/2012:

– Khu CT1:

+ Tòa 101:

– Công tác hoàn thiện:

– Xây tường bao đến tầng L23, tường ngăn căn bộ bằng gạch nhẹ đến L17

– Trát ngoài khu vực skygarden đến L20.

– Trát lõi thang và sảnh thang máy L10-L13, L16, L21

– Công tác Cơ điện:

– Ống điện trên tường: L5-L14 hoàn thành đạt 75%

– Ống điện trên trần: L5-L14 hoàn thành đạt 20%.

*Cấp thoát nước:

– L5-L6 hoàn thành đạt 50%.

– L7-L8 hoàn thành đạt 60%.

– L10-L12 hoàn thành đạt 60%.

– L14 hoàn thành đạt 70%

+ Tòa 102:

– Công tác hoàn thiện:

– Trát tường căn hộ đến L24.

– Công tác lắp đặt hệ thống cơ điện:

– Ống điện trên tường và trần: L13 hoàn thành đạt 95%

– Ống điện trên tường: L5-L24 hoàn thành đạt 90%

– Ống điện trên trần: L5-L12 hoàn thành đạt 80%; L14-L24 hoàn thành đạt 90%

*Cấp thoát nước:

– L5-L8 hoàn thành đạt 100%

– L10-L12 hoàn thành đạt 50%.

– L14-L16 hoàn thành đạt 60%.                

– L18 hoàn thành đạt 85%.

– L19-L20 hoàn thành đạt 100%.

– L21 hoàn thành đạt 40%.

+ Tòa 103:

– Công tác hoàn thiện:

– Xây tường bao đến L28, tường ngăn căn hộ đến L22

– Công tác lắp đặt hệ thống cơ điện:

– Ống điện trên tường: L5-L8, L10-L12, L14-L17 hoàn thành đạt 90%

– Ống điện trên trần: L5-L8 hoàn thành đạt 25%; L10, 15, 16 hoàn thành đạt 75%.

*Cấp thoát nước trên tường và trần:

– L5-L8 hoàn thành đạt 40%.

– L10-L12 hoàn thành đạt 30%.

– L14-L17 hoàn thành đạt 80%.                

+ Tòa 104: Đã thi công xong phần đài móng và hoàn thành cột vách tầng hầm B1.

+ Tầng hầm ngoài nhà khu vực CT1: Đã thi công xong được 65% khối lượng tầng hầm B2, B1.

 – Thi công đổ bê tông lót 480m2 tầng B2 khối đế tầng thương mại.

– Đổ bê tông sàn B1 kết nối tháp 101: 110m3

– Bê tông sàn L2 khu vực khối đế CT1 giáp tháp 102: 125m3

– Khu CT2:

+ Tòa 105: Đã thi công xong phần đài móng, tầng hầm B2 và hoàn thành 75% khối lượng tầng hầm B1; Bê tông cột B1: 10 cột

 

+ Tầng hầm ngoài nhà khu vực CT2: Đã thi công xong được 55% khối lượng tầng hầm B2, B1.

– Khu CT3:

+ Toà nhà 106: Đã thi công xây thô và lắp đặt hệ thống ống chờ cơ điện trong bê tông đến tầng L5.

+ Tòa 107: Đã thi công xây thô và lắp đặt hệ thống ống chờ cơ điện trong bê tông đến tầng L5

+ Tầng hầm ngoài nhà khu vực CT3: Đã thi công xong được 45% khối lượng tầng hầm B2, B1.

– Khu CT4:

+ Toà nhà 108: Thi công xây thô và lắp đặt hệ thống ống chờ cơ điện trong bê tông đến sàn L5

+ Lắp dựng côppha cột B1: 10 cột

– Thi công bê tông vách phía giáp đường Lê Văn Lương (01 nhịp)

– Thi công bê tông móng cẩu tháp 108.

2. Kế hoạch thực hiện xây dựng tại dự án Usilk City trong tháng 11/2012:

1. Phần thi công kết cấu:

            – Tòa 101: Lắp dựng coppha, cốt thép và thi công bê tông sàn mái 1

            – Tòa 103: Lắp dựng coppha, cốt thép và thi công bê tông sàn mái 1

            – Tòa 105: Lắp dựng coppha, cốt thép và thi công bê tông cột vách B1 và sàn L1

            – Tòa 108: Lắp dựng coppha, cốt thép và thi công bê tông cột vách, sàn L6

Tầng hầm ngoài nhà:

            – Khu CT1:

                        – Thi công bê tông sàn L1 đấu nối 101 (khu vực giáp cẩu tháp)

                        – Thi công bê tông ram dốc tháp 101 và sàn B2 giáp đường tuyến 21.

                        – Thi công bê tông sàn L1 đấu nối 102 (khu vực giáp đường Lê văn Lương)

                        – Thi công bê tông sàn L2 đấu nối 102 khối thương mại.

                        – Thi công bê tông sàn B2  giáp tháp 103 và 104.

                        – Lắp dựng cốt thép và Thi công bê tông sàn B2 khu vực khối đế CT1.

                        – Di chuyển vận thăng 101 lên sàn L1

            – Khu CT2:

                        – Lắp dựng coppha, cốt thép và Thi công bê tông sàn B1 đấu nối 105.

            – Khu CT4:

                        – Lắp dựng coppha, cốt thép và Thi công bê tông sàn dải đổ sau đấu nối 108.

                        – Thi công cột L1 khu vực cầu 3 (giữa tháp 107 và 108): 34 cột

– Thi công bê tông sàn B1 và vách B1 trược X77-X84

                        – Lắp dựng cẩu tháp, vận thăng tháp 108

2. Phần hoàn thiện:

* Tòa 101

– Công tác hoàn thiện:

– Hoàn thiện xây tường căn hộ đến tầng L23.

– Trát tường căn hộ L5- L20, Trát ngoài khu vực skygarden đến L25.

– Chống thấm vệ sinh L5-L15

– Triển khai lắp đặt cửa sổ và tấm ốp nhôm

– Công tác Cơ điện:

– Hoàn thiện công tác cơ điện trên trần và trong tường L5-L15.

– Triển khai thi công hệ thống cấp thoát nước trục chính.

+ Tòa 102:

– Hoàn thiện xây tường và kết cấu giàn hoa tầng mái.

– Công tác hoàn thiện:

– Kết thúc trát tường căn hộ đến L28 và trát skygarden.

– Chống thấm vệ sinh L5-L15

– Triển khai công tác ốp lát căn hộ

– Triển khai công tác lắp đặt khung xương trần giả

– Triển khai lắp đặt cửa sổ và tấm ốp nhôm

– Công tác lắp đặt hệ thống cơ điện:

Hoàn thiện công tác cơ điện trên trần và trong tường từ L5- L15, L18-L28.

Triển khai thi công ống gió phần căn hộ.

Triển khai thi công hệ thống cấp thoát nước trục chính.

Thi công lắp đặt hệ giá đỡ và thanh dẫn hướng thang máy.

+ Tòa 103:

– Công tác hoàn thiện:

– Kết thúc Xây tường tầng L7, L9, L13, L18 và L23 đến L28.

– Trát tường căn hộ L6-L22, Trát ngoài khu vực skygarden đến L25.

– Chống thấm vệ sinh L5-L15

– Công tác lắp đặt hệ thống cơ điện:

Hoàn thiện công tác cơ điện trên trần và trong tường từ L5- L20

Triển khai thi công hệ thống cấp thoát nước trục chính.

 

 

Similar Posts