Tiến độ thi công ngày 31/05/2010 dự án Usilk City

– Hoàn thành cốt thép cột và sàn  tầng 3 của tòa nhà 101, 102, 103 và xong khoảng 30% sàn tầng hầm phần ngoài nhà khu CT1

– Tòa nhà 106, 107, 108 đã cơ bản hoàn thành công tác đài móng

– Đã thi công 80% khối lượng cọc trong nhà đường kính 2m tòa 104

Similar Posts