|

Tiến độ công trường Usilk City tháng 5

Tòa 101: Xây dựng tới tầng 21; Tòa 102 xây dựng tới tầng 23, tòa 103 xây dựng tới tầng 22. Dự kiến tòa nhà 102 sẽ bàn giao vào cuối tháng 12/2011, 6 tháng trước thời hạn trong HĐ; Tòa 101 bàn giao vào tháng 3/2012 (đúng thời hạn trong hợp đồng) và tòa 103 bàn giao vào tháng 6/2012 tức 3 tháng trước thời hạn.

 

 

Tòa 104  : Đang hoàn thiện tầng hầm

 

Tòa 105: Đang xây dựng tầng hầm; Cầu dẫn (cầu số 1) giữa 2 tòa 104 và 105 sẽ thông cầu vào ngày 15/6 tới đây

 

Các tòa 106, 107 và 108 đang xây dựng tới tầng 5, tầng 6

 

Cổng vào khu ĐTM Văn Khê (qua cầu dẫn số 2) đã hoàn thiện

 

Similar Posts