|

Thông Báo

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Kính gửi:                    Quý vị cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà – Thăng Long trân trọng kính mời quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

Thời gian:       8h ngày 30/06/2012

Địa điểm: Trường Tiểu học Chu Văn An, Khu đô thị mới Văn Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.

Nội dung:

          Thông qua B/C về kết quả hoạt động SXKD năm 2011, kế hoạch SXKD năm 2012;

          Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS Công ty;

          Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011;

          Bầu thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2017;

          Thông qua báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2011 và dự toán kinh phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS năm 2012;

          Thông qua đơn vị kiểm toán độc lập năm 2012;

          Và một số nội dung khác

Tài liệu phục vụ đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại Văn phòng công ty – Toà nhà 102 -CT2-Khu đô thị mới Văn Khê – La Khê – Hà Đông – Hà Nội, điện thoại: 04.22470783, hoặc truy cập web: www.songdathanglong.com.vn.

Uỷ quyền tham dự Đại hội: Xin vui lòng gửi giấy uỷ quyền về Văn phòng Công ty theo đường bưu điện, hoặc fax về số 04.33552978 trước ngày 25/06/2012 (Mẫu giấy uỷ quyền được gửi kèm theo thông báo này).

Trong trường hợp không có người đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội, quý cổ đông có thể uỷ quyền cho một trong số các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên ban kiểm soát Công ty.

Xác nhận tham dự Đại hội: Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự trước ngày 25/06/2012.

Cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

  1. Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác;
  2. Giấy thông báo mời họp và giấy uỷ quyền của người uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Sông Đà – Thăng Long năm 2012.

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

              CHỦ TỊCH

 

 

 

      Nguyễn Trí Dũng

 

Tài liệu phục vụ đại hội cổ đông 2012

 

 

 

Similar Posts