Thông báo mời họp đại hội đồng Cổ Đông thường niên 2010

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
 
 
Kính gửi:                   Quí vị Cổ Đông
Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Sông Đà Thăng Long trân trọng kính mời quí cổ đông đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 như sau:
  • Thời gian:               8h ngày 17 tháng 04 năm 2010
  • Địa điểm:               P 313 – Trung tâm Hội Nghị Quốc Gia, Mễ Trì – Từ Liêm – Hà Nội
Nội dung: 
      – Thông qua BC về kết quả SXKD năm 2009, kế hoạch SXKD năm 2010;
      – Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS Công ty;
      – Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009;
      – Thông qua báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2009 và dự toán kinh phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS năm 2010;
      – Thông qua phương án phát hành tăng thêm vốn điều lệ;
      – Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT, BKS Công ty;
      – Thông qua đơn vị kiểm toán độc lập năm 2010;
      – Và một số nội dung khác;
           Tài liệu phục vụ đại hội: Quý Cổ đông có thể nhận tại văn phòng của Công ty – Khu đô thị mới Văn Khê – La Khê – Hà Đông – Hà Nội, điện thoại 04.22470783 hoặc truy cập website: songdathanglong.com.vn
Uỷ quyền tham dự Đại hội: Xin vui lòng gửi giấy ủy quyền tại Văn phòng Công ty theo đường bưu điện hoặc fax về số 04.33552978 trước ngày 15/04/2010 ( Mẫu giấy ủy quyền được gửi kèm theo thông báo này ).
Trong trường hợp không có người đại diện tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên tại HĐQT, thành viên BKS Công ty.
         Xác nhận tham dự Đại hội: Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự trước ngày 15/4/2010.
   Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
  1. Giấy chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác;
  2. Giấy thông báo mời họp và giấy ủy quyền của người ủy quyền ( trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).
Rất hân hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại ĐHĐCĐthường niên Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long năm 2010
Trân trọng.
                                                                                                                                       T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                                                 CHỦ TỊCH
 

Similar Posts