|

Đính chính thông tin Doanh nghiệp

1.Đối với khoản thoái vốn tại Công ty Cổ phần thép Thăng Long Kansai và Công ty cổ phần Thương Mại & Đầu tư Vinh Phát:

Công ty CP Sông Đà Thăng Long (STL) khẳng định chưa có chủ trương thoái vốn tại hai doanh nghiệp trên. Khoản đầu tư góp vốn tại các Công ty cổ phần vẫn được STL phản ánh tại mục đầu tư vào Công ty liên kết, liên danh.

2. Đối với khoản vay tại Công ty tài chính Cổ phần Sông Đà:

Theo số liệu báo cáo đầu năm 2012, Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long có dư nợ ngắn hạn tại Công ty tài chính Cổ phần Sông Đà số tiền là: 484.875.291.525,đồng và đã đến hạn trả trong quý IV/2011. Trong năm 2012, STL đã đàm phán với Công ty tài chính cổ phần Sông Đà gia hạn khoản nợ trên đến hết quý II năm 2013 và Công ty đã hạch toán khoản nợ vay  ngắn hạn thành khoản nợ vay dài hạn.

Việc đưa thông tin trên chỉ là do cách hiểu đơn thuần về mặt nghiệp vụ kế toán và phản ánh số liệu trên báo cáo tài chính.

Vậy Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long thông báo tới các quý khách hàng, nhà đầu tư được rõ.

Trân trọng!                           


Similar Posts