Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sông Đà 1

Sáng ngày 21 tháng 4, tại Khách Sạn Cầu Giấy, Công ty CP Sông Đà 1 đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2010.
 

Tại Đại hội, ông Nguyễn Duy Kiên – CT HĐQT đã báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch kinh doanh năm 2010. Mặc dù còn nhiều khó khăn xong năm 2009 vừa qua công ty cũng đã đạt được những con số đáng mừng. Tổng giá trị SXKD là 286,38 tỷ đồng đạt 108% kế hoạch, trong đó doanh thu đạt 284,19 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 12,27 tỷ đồng; tỷ lệ chia cổ tức là 15%. Bước sang năm 2010 là năm thứ 3 công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, đồng thời là năm thứ 3 của kế hoạch 3 năm sau cổ phần hoá. Đại hội đã đề ra các chỉ tiêu kinh tế năm 2010 là tổng giá trị SXKD là 331,5 tỷ đồng, trong đó doanh thu đạt 301,32 tỷ đồng;  nộp ngân sách nhà nước 13,61 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức 15%. Đại hội đồng thời cũng đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2010. Đại hội đã thành công tốt đẹp. Năm 2010 sẽ mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức, nhưng với sự quyết tâm của ban lãnh đạo, HĐQT và toàn thể CBCNV công ty CP Sông Đà 1 sẽ gặt hái được nhiều thành công.

Similar Posts